พิราบปีกหัก https://jumpanam.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[โมบายกระดาษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-03-2011&group=7&gblog=1 Mon, 07 Mar 2011 20:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=18-11-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=18-11-2010&group=5&gblog=1 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศกาลโคมไฟหิมะ 2011 Harbin Ice Festival 2011]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=18-11-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=18-11-2010&group=5&gblog=1 Thu, 18 Nov 2010 16:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-10-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-10-2010&group=4&gblog=3 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[แอ่วเจียงใหม่ 8900 เทียวต่างประเทศ 5900 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-10-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=07-10-2010&group=4&gblog=3 Thu, 07 Oct 2010 2:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=08-09-2010&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=08-09-2010&group=4&gblog=2 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[“ชนเหล่าใด ได้จาริกไปนมัสการ สังเวชนียสถาน กราบไหว้ด้วยความศรัทธา เลื่อมใส ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=08-09-2010&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=08-09-2010&group=4&gblog=2 Wed, 08 Sep 2010 12:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=05-08-2010&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=05-08-2010&group=4&gblog=1 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[Package Tour Myanmar ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=05-08-2010&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=05-08-2010&group=4&gblog=1 Thu, 05 Aug 2010 10:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=3&gblog=1 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[เรืองเกิดที่....ปลายบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=3&gblog=1 Tue, 20 Jul 2010 22:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=24-01-2011&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=24-01-2011&group=2&gblog=3 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญท่องแดนเจดีย์ไพร ในเมียนมาร์ประเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=24-01-2011&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=24-01-2011&group=2&gblog=3 Mon, 24 Jan 2011 23:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=2 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพระบาง เมืองมรกดกโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=2 Thu, 01 Jul 2010 12:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=1 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[พม่า นครย่างกุ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=01-07-2010&group=2&gblog=1 Thu, 01 Jul 2010 12:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=1&gblog=1 https://jumpanam.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลทรายซาฮาร่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumpanam&month=20-07-2010&group=1&gblog=1 Tue, 20 Jul 2010 16:52:13 +0700